e-Srećke

XOX

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 21.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,715 2,793 2,795 2,798 2,795
4 13,069 13,454 13,485 13,495 13,475
5 167,921 173,067 173,308 173,411 173,132
6 377,754 388,986 389,568 389,807 389,235
7 677,953 698,146 699,241 699,672 698,603
8 1,936,052 1,994,675 1,997,721 1,998,996 1,995,979

no-image

Buba mara

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 21.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,744 2,795 2,796 2,798 2,797
4 13,257 13,467 13,488 13,492 13,481
5 170,547 173,065 173,327 173,413 173,312
6 383,303 389,043 389,547 389,797 389,542
7 687,592 698,280 699,231 699,638 699,114
8 1,964,441 1,994,942 1,997,794 1,999,049 1,997,578

no-image

Slatki keš

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 21.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,715 2,799 2,798 2,799 2,799
4 13,220 13,475 13,483 13,497 13,492
5 169,653 173,264 173,404 173,467 173,401
6 381,541 389,451 389,773 389,915 389,784
7 684,545 698,947 699,568 699,847 699,596
8 1,955,954 1,997,025 1,998,663 1,999,491 1,998,769

no-image

Kockice

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 21.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 14
3 2,734 2,784 2,789 2,799 2,764
4 13,184 13,439 13,480 13,486 13,260
5 169,656 172,679 173,138 173,320 170,620
6 381,293 388,205 389,204 389,544 383,351
7 684,239 696,840 698,632 699,203 688,151
8 1,955,033 1,991,035 1,996,011 1,997,652 1,966,563

no-image

Žuća

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 21.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,770 2,793 2,793 2,794 2,796
4 13,357 13,454 13,473 13,486 13,460
5 171,650 172,962 173,068 173,297 173,049
6 385,754 388,816 389,105 389,577 389,006
7 692,401 697,933 698,383 699,231 698,269
8 1,977,995 1,994,033 1,995,287 1,997,853 1,994,984

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: