e-Srećke

XOX

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 16.10.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,707 2,793 2,795 2,798 2,795
4 13,056 13,453 13,485 13,495 13,474
5 167,770 173,051 173,307 173,411 173,129
6 377,368 388,936 389,554 389,801 389,230
7 677,246 698,086 699,223 699,665 698,592
8 1,934,076 1,994,502 1,997,663 1,998,979 1,995,939

no-image

Buba mara

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 16.10.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,744 2,795 2,796 2,798 2,797
4 13,249 13,466 13,485 13,492 13,481
5 170,445 173,054 173,318 173,412 173,308
6 383,074 389,021 389,534 389,793 389,535
7 687,178 698,240 699,204 699,635 699,102
8 1,963,246 1,994,838 1,997,734 1,999,039 1,997,550

no-image

Slatki keš

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 16.10.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,712 2,799 2,798 2,799 2,799
4 13,206 13,474 13,483 13,497 13,492
5 169,527 173,254 173,403 173,465 173,400
6 381,265 389,429 389,772 389,910 389,783
7 684,015 698,919 699,558 699,845 699,594
8 1,954,492 1,996,939 1,998,642 1,999,481 1,998,760

no-image

Kockice

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 16.10.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 14
3 2,732 2,784 2,789 2,799 2,761
4 13,180 13,439 13,480 13,485 13,255
5 169,503 172,666 173,124 173,309 170,457
6 380,980 388,181 389,184 389,526 382,931
7 683,704 696,780 698,597 699,169 687,516
8 1,953,556 1,990,856 1,995,888 1,997,548 1,964,610

no-image

Žuća

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 16.10.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,769 2,792 2,792 2,794 2,795
4 13,349 13,454 13,473 13,486 13,460
5 171,566 172,946 173,058 173,294 173,034
6 385,579 388,783 389,077 389,575 388,996
7 692,078 697,867 698,332 699,227 698,239
8 1,977,098 1,993,879 1,995,135 1,997,833 1,994,878

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: